ต้องการเท่านี้เลย สิวผด

ต้องการเท่านี้เลย  เราจะต้องการแบบไหน เราจะต้องการเรียนรุ็ว่าเราเองะจต้องการแบบไนห ให้สิวหาย มันไม่รุ้ว่ามีค่าตอนนี้หรือว่าตอนไหนเราเองมาเรียนรุ็ว่าน่าจะหาได้เท่านี้หละครับ  ที่เราว่าน่าจหาเงินได้อย่างไร มันก็ต้องการเท่านี้ สิวผด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>