ทีนี่น่าจะอยกจะอ่านที่สุดเลย

ผมอยากจะเพื่อน ๆ  ได้ลองอ่ายจริงๆ เลย นะครับ หลาย คนที้ตองากรหายขจากสิวอยากจะลองอ่านเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วจริงเลย ว่าผมเองจะต้องทำแบบไหน ให้ผมเองได้เรยนรุ้ว่าจะหายจากสิวจริๆง เลย อิอิเราว่าน่าจะมาลองดูนะครับ

 

paris white & acne pantip

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>