มันหายได้นะคัรบหลาย ๆคนก็ทำแบบนี้ รักษาสิวผด

มันหายได้จริง ๆ นะครับหลาย ๆคนที่่ผานม่าก็ทำแบบนี้ รักษาสิวผด คือว่าจะหายได้ไหมันก็ต้องอาศํยหลาย ๆ ทางก็ทางนี้บอกว่าหายได้ผมก็เลยบอกว่าหายได้จริง ๆ อิอิ ทางนี้ก็ต้องการบอกว่าหลาย ๆคนครับ มาทางนี้ เพื่อให้เราเอง ทั้งสอง OK มานั้งคิด ฏ็ต้องมานั่งอ่าน รักษาสิวผด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>