รักษาสิวผด ที่นี่เขาเองจะต้องการ

รักษาสิวผด ที่นี่เขาเองจะต้องการมาถามหลาย ๆ คนครับ มานั่งคิดว่าเรื่องราวต่าง ๆมันไม่มีทางเกิดมาเองได้อย่างนี้ มันไม่ออกมาเอง ผมเองจะต้องการแบบไหน มานัง่คิดว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นมทั้งหมดเอง จะต้องการเท่านี้เลย รักษาสิวผด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>