สิวผด ทำแบบนี้ได้อย่างไร

สิวผด คือว่าหลาย ๆ คนถามเข้ามาเยอะแยะนะครับ ว่าจะต้องทำแบบไหนให้สิวหายผมเองจะบอกว่า สิวมันหายได่้นะครับ แต่ว่าคนที่ว่าจะหายได้จากสิวไหม เท่านัน้จริง ๆ ไม่รู้ว่าสิวมันเกิดมาจากอะไรก็ว่ากันไปตามระเบียบทีว่าไป ผมเองไม่คิดว่าจะมาหาเอง มาตามที่ดว่าไหม สิวผด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>