สิวอุดตัน จะหายอยางนี้เลยนะคัรบ

สิวอุดตัน คือว่าจะหายได้ จะต้องการ แบบนี้หรือว่าอาศัยเรื่องราวตาง ๆ มันไม่หายเลย เราจะต้องการแบบไหน แบบว่าสิวหายได้เลยนะต้องการแบบนี้ที่สุดเ รเาจะต้องการ ที่ว่าเราไม่คิดว่าเรามาเองได้เลย มาัวนนี้ผมเองได้เขียนเร่ืองราวต่าง ๆ มากกว่านี้เลยนะคัรบ มาอ่านได้เลย สิวอุดตัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>