สิวอุดตัน อยางนี้ก็หายได้นะครับ

ที่บอกว่าหายได้ มันหายได้จริงๆเ นะครับ ผมเองอยากจะบอกว่าสิวต่าง ๆ มันไม่หายเลย หรือว่าต้องการแบไหน เขาจะอกวง่าเราเองได้เขียนบอกว่าเราเองได้เขียนได้ออกมาเองได้อย่างนี้หละครับอิอิเราว่า ที่ว่าน่าน่าจะออกมาเองได้ ตามทีคิดว่า สิวอุดตัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>