เราจะต้องทำแบบไหนจึงจะได้สิง่ที่้่ต้องการ

อยากขาว เราจะต้องทำแบบไหน จึงจะได้ตาที่ต้องการ เขาผ่านมาผมเองก็คิดว่าเขาจะผ่านไปจริง ๆ เท่านั้นเองคัรบ หลาย ๆ ครั้งก็บอกตัวเองเสมอ ๆ ว่า ที่ผ่านมาคุณต้องการอะไร มากว่าการได้เงิน ผมได้ตำตอบจริง ๆ วันนี้เลยครับ ผมได้เรียนรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรมากกว่าเดิมครับ อยากขาว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>