รักษาสิว ทางมันไม่มีทางเกิดมาเลย

รักษาสิว คือว่าทางนี้ มันเป็นทางชองเรามากๆเลย นะครับ หลาย ๆค น จะบอกว่าสิวหายได้ มันไม่มีทางเกิดมาเองได้ ผมจะบอกว่าที่สุดของการทำให้เราได้เรียนรคุ้ว่านะครับ ว่าสิวมาจากไหน มันเป็นแนวทางมากๆเลย จะมาวันนี้หรือว่าวันไหน มันไม่ีทางเกิดมาเลย รักษาสิว

รักษาสิวผด การที่จะหายได้มันต้องการแบบนี้

รักษาสิวผด ที่การที่จะหายได้มันจะต้องการแบบนี้ มันไม่เกิดมาเองได้ ตามที่หลาย ๆค น จะต้องการ อย่างที่ผมเองได้ ถามหลาย ๆค น นะครับ ว่าสิวหายได้ไหม ผมเองจะต้องการเท่านี้เ้ลย นะครับ มันไม่หายเลย จะต้องการเท่านี้เลย รักษาสิวผด