Category Archives: ผิว

ทีนี่น่าจะอยกจะอ่านที่สุดเลย

ผมอยากจะเพื่อน ๆ  ได้ลองอ่ายจริงๆ เลย นะครับ หลาย คนที้ตองากรหายขจากสิวอยากจะลองอ่านเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วจริงเลย ว่าผมเองจะต้องทำแบบไหน ให้ผมเองได้เรยนรุ้ว่าจะหายจากสิวจริๆง เลย อิอิเราว่าน่าจะมาลองดูนะครับ

 

paris white & acne pantip

วิธีทําให้หน้าใส ง่าย ๆแต่เพื่อน ๆ ต้องทำได้

วิธีทําให้หน้าใส ผมได้วิธีที่ง่าย แต่ว่าเพื่อน ๆ เองก็ต้องทำได้นะคัรบผมจะบอก่าเพื่่อน ๆ ให้รุ้ว่าสิวเองก็หายได้ ผมเองก็หายได้ ่ตามที่น้อง ๆ ่าอย่างที่ว่าหละครับ ผมจะบอกว่าเพื่อน ๆ มาตามเอาที่นี่เลยครับ วิธีทําให้หน้าใส

เราจะต้องทำแบบไหนจึงจะได้สิง่ที่้่ต้องการ

อยากขาว เราจะต้องทำแบบไหน จึงจะได้ตาที่ต้องการ เขาผ่านมาผมเองก็คิดว่าเขาจะผ่านไปจริง ๆ เท่านั้นเองคัรบ หลาย ๆ ครั้งก็บอกตัวเองเสมอ ๆ ว่า ที่ผ่านมาคุณต้องการอะไร มากว่าการได้เงิน ผมได้ตำตอบจริง ๆ วันนี้เลยครับ ผมได้เรียนรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรมากกว่าเดิมครับ อยากขาว